PURE
System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil

PURE @ BANGOR

Beth yw PURE?

Er mwyn rheoli gweithgareddau ymchwil mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil o'r enw PURE. Gallwch fewngofnodi i PURE drwy'r cyfeiriad gwe yma http://pure.bangor.ac.uk. Mae'r system hon yn anelu at ddarparu atebion ar gyfer yr ymchwilwyr eu hunain yn ogystal a staff cefn swyddfa sydd yn gweinyddu ymchwil o fewn y Brifysgol. Mae'r system PURE yn cefnogi effeithlonrwydd sefydliadol a hefyd yn darparu ffenestr siop broffesiynol ei naws ar gyfer holl weithgarwch ymchwil y Brifysgol trwy borth ymchwil newydd http://ymchwil.bangor.ac.uk. Mae PURE yn dwyn ynghyd gwybodaeth ymchwil o ffynonellau mewnol ac allanol ac yn hwyluso ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i strategaethau ymchwil a chydweithio Bangor, asesu ymarferion RCUK yng nghyd destyn mynediad agored HEFCE.

Mae PURE yn cadw'r wybodaeth ganlynol i staff sydd yn ymchwilio:

 • Allbynnau Ymchwil
 • Gweithgareddau a Digwyddiadau Ymchwil
 • Myfyrwyr ymchwil
 • Setiau Data Ymchwil
 • Ceisiadau Ymchwil, Dyfarniadau, Cyllid a Phrosiectau
 • Effaith ymchwil
 • Clipiau Wasg
 • Cyfleusterau a Cyfarpar Ymchwil
 • Arbenigedd Ymchwilydd

Gall y wybodaeth hon fod gael ei gysylltu, ei wweld, allforio a gyflwyno mewn ffyrdd amrywiol i helpu ymchwilwyr unigol, gweinyddwyr ymchwil a rheolwyr a gall pobl allanol gael mynediad i weithgarwch ymchwil Bangor, er enghraifft:
 • CV - cyhoeddus, preifat, amlygodd
 • Rhwydweithiau ymchwil mewnol ac allanol
 • Swyddi ymchwil allanol
 • Cymwysterau academaidd a phroffesiynol
 • Arbenigedd person a geiriau allweddol sy'n gysylltiedig a eich ymchwil
 • Cronfa fynediad agored
 • Data i fwydo tudalennau gwe unigol
 • Swyddogaethau adrodd ar wybodaeth a gedwir mewn PURE

Cynnyd y Brosiect

Mae llawer o elfennau i weithredu PURE ym Mangor ac nid yw pob un yn gallu cael ei lansio ar y dechrau. Mae'r canlynol yn elfennau allweddol a phryd 'rydym yn disgwyl eu lansio.

 • Elfen 1 - Gosod amgylchedd gweinydd a gwaith sylfaenol ar gyfer PURE - CWBLHAWYD
 • Elfen 2 - Syncroneiddio data person o systemau linell-busnes - CWBLHAWYD
 • Elfen 3 - Mewnforio hen ddata cyhoeddiadau - CWBLHAWYD
 • Elfen 4 - Cydrannau Craidd: Proffiliau, Allbynnau ac Effeithiau - CWBLHAWYD
 • Elfen 5 - Treial Cydrannau Craidd mewn un coleg - CWBLHAWYD
 • Elfen 6 - Lansio elfennau craidd i weddill y Brifysgol - PARHAUS
 • Elfen 7 - Porth uwchraddoll (porth gyda brandio penodol Bangor) - Disgwyliedig hwyr Awst 2016
 • Elfen 8 - Cyfeiriadur arbenigedd - Disgwyliedig cyn diwedd 2016
 • Elfen 9 - Clipiau Wasg - Disgwyliedig cyn diwedd 2016
 • Elfen 10 - Setiau Data - Disgwyliedig cyn diwedd 2016
 • Elfen 11 - Gwell adrodd ariannol i brosiectau - Disgwyliedig cyn diwedd 2016
 • Elfen 12 - Cais, gwobr a rheoli prosiectau - Dim dyddiad cadarnhaol eto

Sesiynau Ymgyfarwyddo PURE

Fe'ch anogir i fynychu un o'r gyfres gyntaf o sesiynau ymgyfarwyddo sydd bellach wedi eu hamserlennu.
Bydd pob sesiwn yn ymdrin a'r canlynol:

 • Trosolwg Cyffredinol PURE
 • Eich proffil personol, negeseuon e-bost a negeseuon PURE, porth PURE
 • Cynnig allbynnau ar gyfer REF
 • Rheoli eich allbynnau a'r ystorfa PURE
 • Rheoli eich Effeithiau a Gweithgareddau ymchwil
 • Cyfle ar gyfer unrhyw gwestiwn
Os gwelwch yn dda dewch i'r sesiwn fwyaf cyfleus i chi gan gymryd sylw o unrhyw gyfyngiad coleg. Bydd gweithdai hyfforddiant pellach yn cael eu trefnu yn ystod y tymor nesaf. Mae rhai o'r sesiynau yn gofyn i chi gofrestru, lle byddwch yn gweld "Cofrestrwch yma" yn y tabl canlynol cofrestrwch cyn mynychu.
DyddiadAmserLleoliadCyfyngiadCofrestru
09/08/201614:00-15:30Adeilad Newydd y Celfyddydau, Ystafell Gyfrifiaduron 3, 3ydd LlawrAr gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
10/08/201610:00-12:00Canolfan Rheolaeth, Neuadd Alun, room A1.06Ar Gyfer PawbCofrestrwch yma
17/08/201610:00-12:00Canolfan Rheolaeth, Neuadd Alun, room A1.06Ar Gyfer PawbCofrestrwch yma
17/08/201614:00-15:30Adeilad Newydd y Celfyddydau, Ystafell Gyfrifiaduron 3, 3ydd LlawrAr gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
18/08/201612:30-14:00Porthaethwy, Ystafell Seminar Dennis CrispAr gyfer Coleg Gwyddorau Naturiol
24/08/201610:00-12:00Canolfan Rheolaeth, Neuadd Alun, room A1.06Ar Gyfer PawbCofrestrwch yma
25/08/201610:00-12:00Ystafell Brenda Chamberlain (LR2)Ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
25/08/201612:30-14:00Safle'r Gwyddoniaethay, Thoday F1Ar gyfer Coleg Gwyddorau Naturiol
31/08/201610:00-12:00Canolfan Rheolaeth, Neuadd Alun, room A1.06Ar Gyfer PawbCofrestrwch yma
07/09/201610:00-12:00Ystafell Ginio RathboneFor All StaffCofrestrwch yma
14/09/201610:00-12:00Ystafell Ginio RathboneFor All StaffCofrestrwch yma

Ansawdd Data

Mae data person ac ariannol o fewn PURE yn deillio oddi wrth ein systemau eraill llinell-busnes. Os ydych chi'n meddwl fod data amdanoch chi (ee enw, teitl swydd, adran ac ati) yn anghywir, yna bydd angen i chi gysylltu ag Adnoddau Dynol i'w gywiro. Yn yr un modd mae data ariannol am brosiectau ymchwil yn cyrraedd PURE o'r system gyllid a bydd rhaid i chi gysylltu a'r adran gyllid pe bae unrhyw broblem gyda'r data yma.

Cymorth a Chefnogaeth

Fe welwch nifer o ganllawiau hunangymorth i ddefnyddio'r PURE ar y dudalen hon i chi eu lawrlwytho.
Ar gyfer REF a PURE yn gyffredinol, cysylltwch a: Claire Davis, Rheolwr Asesu Ymchwil,
Ar gyfer ymholiadau allbwn a data cysylltiedig cysylltwch a: Michelle Walker, Rheolwr Cronfa Ymchwil a Data Ymchwil,
Ar gyfer ymholiadau sy'n gysylltiedig ag Effaith cysylltwch a: Swyddog Effaith a RCUK, Swyddfa Ymchwil
I gael cymorth technegol gyda PURE cysyltwch a : Desg Gymorth TG y Brifysgol

Site footer